Adam Mickiewicz

Adam Mickiewicz. Bajki
Adam Mickiewicz. Balady i romanse
Adam Mickiewicz. Oda do młodości
Adam Mickiewicz. Grazyna
Adam Mickiewicz. Sonety
Adam Mickiewicz. Pan Tadeusz